NHẠC THÁNH CA VPV
Bài hat : HÒA TRONG HƯƠNG KHÓI
Sáng Tác : PM. Cao Huy Hoàng
Trình Bày : Vũ Phong Vũ (VPV)
DPF: drive.google.com/file/d/1WqRIE...iew?usp=sharing

Translate this for me please

    Country
    • 89.5 bpm
    • Key: Dm
    Full Link
    Short Link (Twitter)