Bài hat : Giọt Lệ Trong Lời Kinh
Sáng tác : Lm.Văn Chi
Trình bày : Vũ Phong Vũ (vuphongvu)
DPF : drive.google.com/open?id=1OcEZ...-4JoDp6K2oQGuaR

Translate this for me please

  Country
  • 155 bpm
  • Key: E
  Full Link
  Short Link (Twitter)
  Download Video Preview for sharing