Nhac Thánh Ca vpv
Bài hat : Giêsu - Cà Phê
Sáng tác : Lm.Phạm Quang
Trình bày : Vũ Phong Vũ

    Country
    • 94.5 bpm
    • Key: Dm
    Full Link
    Short Link (Twitter)