Bài hát : Đến Cùng Giuse
Sáng Tác : LM.Phong Trần
Trình bày : Vũ Phong Vũ (vuphongvu)
DPF : drive.google.com/open?id=1kxwo...siWGGIixo9lQvpG

    Country
    • 94.5 bpm
    • Key: D
    Full Link
    Short Link (Twitter)