Bài hat : Dâng Hiến 2 (Tình Yêu Tận Hiến)
Sáng tác : Lm.Phong Trần
Trình bày : Vũ Phong Vũ
DPF :drive.google.com/open?id=1_Lnv...ttV2kkCCdV8Tb01

    Country
    • 122 bpm
    • Key: Am
    Full Link
    Short Link (Twitter)