Bài hat : Dâng Hiến 2 (Tình Yêu Tận Hiến)
Sáng tác : Lm.Phong Trần
Trình bày : Vũ Phong Vũ
DPF :drive.google.com/open?id=1_Lnv...ttV2kkCCdV8Tb01

Translate this for me please

  Country
  • 122 bpm
  • Key: Am
  Full Link
  Short Link (Twitter)
  Download Video Preview for sharing