Nhạc Thánh Ca vpv
Bài hat : Cung Tiến Mẹ Ngàn Hoa
Sáng tác : Trung Thông (Dòng Antôn Pađôva GP Vinh)
Trình bày : Vũ Phong Vũ
DPF : drive.google.com/file/d/1_uPiw...xbXjPrH2eT/view

Translate this for me please

  Country
  • 91 bpm
  • Key: G
  Full Link
  Short Link (Twitter)
  Download Video Preview for sharing