Nhạc Thánh Ca vpv
Bài hat : Cũng Một Kiếp Người
Sáng tác : Lm.Phạm Quang
Trình bày : Vũ Phong Vũ
DPF : drive.google.com/file/d/17xXEQ...2wf0GJ2Q4m/view

    Country
    • 94 bpm
    • Key: A
    Full Link
    Short Link (Twitter)