Nhạc Thánh Ca vpv
Bài hat : Cũng Một Kiếp Người
Sáng tác : Lm.Phạm Quang
Trình bày : Vũ Phong Vũ
DPF : drive.google.com/file/d/17xXEQ...2wf0GJ2Q4m/view

Translate this for me please

  Country
  • 94 bpm
  • Key: A
  Full Link
  Short Link (Twitter)
  Download Video Preview for sharing