Bài hat : Cung Chúc Trinh Vương
Sáng tác : Lm.Hoài Đức
Trình bày : Vũ Phong Vũ
DPF : drive.google.com/open?id=1Ldwe...6XM9nKWZtiTWpHD

    Country
    • 129 bpm
    • Key: Eb
    Full Link
    Short Link (Twitter)