Bài hat : Cung Chúc Trinh Vương
Sáng tác : Lm.Hoài Đức
Trình bày : Vũ Phong Vũ
DPF : drive.google.com/open?id=1Ldwe...6XM9nKWZtiTWpHD

Translate this for me please

  Country
  • 129 bpm
  • Key: Eb
  Full Link
  Short Link (Twitter)
  Download Video Preview for sharing