Bài hát : Cùng Ba Vua Dâng Lễ Vật
Sáng tác : LM.Phong Trần
Trình bày : Vũ Phong Vũ

    Country
    • 164 bpm
    • Key: Em
    Full Link
    Short Link (Twitter)