Bài hat : Của Lễ Con Dâng
Sáng tác : NS.Đức Khải
Trình bày : Vũ Phong Vũ (vuphongvu)
DPF : drive.google.com/open?id=1wZat...D_ZftzfdtJdrblT

    Country
    • 106 bpm
    • Key: Cm
    Full Link
    Short Link (Twitter)