Bài hát : Của Lễ Con Dâng (Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa)
Sáng tác : LM.Phong Trần
Trình bày : Vũ Phong Vũ (vpv)
DPF : drive.google.com/open?id=1bsQw...mHUupgD01FFJ7Ch

    Country
    • 118 bpm
    • Key: Abm
    Full Link
    Short Link (Twitter)