Bài hát : Con Dâng Lên Ngài 1
Sáng tác : Lm.Phong Trần
Trình bày : Vũ Phong Vũ (vuphongvu)
DPF : drive.google.com/open?id=1d84x...yJgPbfjux4QDawg

    Country
    • 91 bpm
    • Key: Am
    Full Link
    Short Link (Twitter)