Bài hát : Con Chỉ Là Tạo Vật
Sáng tác : Phanxico
Trình bày : Vũ Phong Vũ (vuphongvu)

    Country
    • 91 bpm
    • Key: B
    Full Link
    Short Link (Twitter)