Bài hat : Chúa Vào Thành
Sáng tác : Lm.Bạch Vân
Trình bày : Vũ Phong Vũ (vuphongvu)
DPF : drive.google.com/file/d/1GgRKZ...MdleQPBTna/view

Translate this for me please

  Country
  • 143 bpm
  • Key: D
  Full Link
  Short Link (Twitter)
  Download Video Preview for sharing