Bài hat : Canvê Chiều Buồn
Sáng tác : Đinh Công Huỳnh
Trình bày : Vũ Phong Vũ (vuphongvu)
DPF : drive.google.com/open?id=1qeN-...PblfofghMhh7Ncw

Translate this for me please

  Country
  • 90 bpm
  • Key: Dm
  Full Link
  Short Link (Twitter)
  Download Video Preview for sharing