Bài hat : Canvê Chiều Buồn
Sáng tác : Đinh Công Huỳnh
Trình bày : Vũ Phong Vũ (vuphongvu)
DPF : drive.google.com/open?id=1qeN-...PblfofghMhh7Ncw

    Country
    • 90 bpm
    • Key: Dm
    Full Link
    Short Link (Twitter)