Nhạc Thánh Ca vpv
Bài hat : Ca Mừng Thánh Cecilia
Sáng tác : Lm.Phong Trần
Trình bày : Vũ Phong Vũ (vuphongvu)
DPF : drive.google.com/file/d/1u_Zgf...iew?usp=sharing

Translate this for me please

  Country
  • 93 bpm
  • Key: Am
  Full Link
  Short Link (Twitter)
  Download Video Preview for sharing