Nhạc Thánh Ca vpv
Bài hat : Ca Mừng Thánh Cecilia
Sáng tác : Lm.Phong Trần
Trình bày : Vũ Phong Vũ (vuphongvu)
DPF : drive.google.com/file/d/1u_Zgf...iew?usp=sharing

    Country
    • 93 bpm
    • Key: Am
    Full Link
    Short Link (Twitter)