Bài hat : Ca Mừng Các Thánh Nam Nữ
Sáng tác : Lm Phong Trần
Trình bày : Vũ Phong Vũ (vuphongvu)
DPF : drive.google.com/file/d/1MLb33...iew?usp=sharing

    Country
    • 86.5 bpm
    • Key: Gbm
    Full Link
    Short Link (Twitter)