Bài hát : Ca Khen Thánh Monica
Sáng tác : Lm.Phong Trần
Trình bày : Vũ Phong Vũ (vuphongvu)
DPF : drive.google.com/open?id=1tH0d...vFBuztM73TVGMC3

    Country
    • 94 bpm
    • Key: C
    Full Link
    Short Link (Twitter)