Nhac Thánh Ca vpv
Bài hat : Ca Khen các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Sáng tác : Lm Phong Trần
Trình bày : Vũ Phong Vũ (vuphongvu)
DPF : drive.google.com/file/d/1XxX3Z...iew?usp=sharing

Translate this for me please

  Country
  • 94 bpm
  • Key: Dm
  Full Link
  Short Link (Twitter)
  Download Video Preview for sharing