Nhac Thánh Ca vpv
Bài hat : Ca Khen các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Sáng tác : Lm Phong Trần
Trình bày : Vũ Phong Vũ (vuphongvu)
DPF : drive.google.com/file/d/1XxX3Z...iew?usp=sharing

    Country
    • 94 bpm
    • Key: Dm
    Full Link
    Short Link (Twitter)