Bài hát : Anh Hùng Tử Đạo
Sáng tác : Minh Hương - Hồ Khanh
Trình bày : Vũ Phong Vũ
DPF : drive.google.com/file/d/12kErT...iew?usp=sharing

Translate this for me please

    Other
    • 90.5 bpm
    • Key: A
    Full Link
    Short Link (Twitter)