Nhạc Thánh Ca vpv
Bài hát : 60 Ngọn Nến Hồng
Sáng tác : Bạch Quỳnh
Trình bày : Vũ Phong Vũ (vuphongvu)
DPF : drive.google.com/open?id=1wJpW...C69iL9bJFEM-7hG

    Country
    • 168 bpm
    • Key: F
    Full Link
    Short Link (Twitter)