The Emerald 68

by theemerald68

The Emerald 68 được đầu tư với tổng vốn 1.644 tỷ đồng do Công Ty Lê Phong hợp tác đầu tư cùng Tập đoàn Coteccons làm chủ đầu tư. Dự án bao gồm 2 tháp chung cư cao 39 tầng nổi, 3 tầng hầm. Dự án The Emerald 68 là một trong những dự án có chiều cao tốt nhất tại thành phố mới Thuận An. Dự án có vị trí số 68 Đường Vĩnh Phú 16, Phường Vĩnh Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương thuận lợi giao thương, đồng thời có nhiều diện tích và công năng lựa chọn.
#theemerald68 #theemerald68thuanan #canhotheemerald68
Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: 68 Đường Vĩnh Phú 16, Phường Vĩnh Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương
Website: theemerald-68.com
Hotline: 0815.937.937
Email: theemerald68com@gmail.com

bigpictureclasses.com/users/th...theemerald68com

myminifactory.com/users/theemerald68

metal-archives.com/users/theemerald68

sketchfab.com/theemerald68

tapas.io/theemerald68com

guides.co/a/the-emerald-68

git.project-hobbit.eu/theemerald68

connect.gt/user/theemerald68

gfycat.com/@theemerald68com

ko-fi.com/theemerald68

quora.com/profile/The-Emerald-68

myanimelist.net/profile/theemerald68com

biztime.com.vn/theemerald68

repo.getmonero.org/theemerald68

pawoo.net/@theemerald68

gab.com/theemerald68

myspace.com/theemerald68

vimeo.com/theemerald68com

vhearts.net/theemerald68

producthunt.com/@theemerald68com

read more

The Emerald 68 được đầu tư với tổng vốn 1.644 tỷ đồng do Công Ty Lê Phong hợp tác đầu tư cùng Tập đoàn Coteccons làm chủ đầu tư. Dự án bao gồm 2 tháp chung cư cao 39 tầng nổi, 3 tầng hầm. Dự án The Emerald 68 là một trong những dự án có chiều cao tốt nhất tại thành phố mới Thuận An. Dự án có vị trí số 68 Đường Vĩnh Phú 16, Phường Vĩnh Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương thuận lợi giao thương, đồng thời có nhiều diện tích và công năng lựa chọn.
#theemerald68 #theemerald68thuanan #canhotheemerald68
Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: 68 Đường Vĩnh Phú 16, Phường Vĩnh Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương
Website: theemerald-68.com
Hotline: 0815.937.937
Email: theemerald68com@gmail.com

bigpictureclasses.com/users/th...theemerald68com

myminifactory.com/users/theemerald68

metal-archives.com/users/theemerald68

sketchfab.com/theemerald68

tapas.io/theemerald68com

guides.co/a/the-emerald-68

git.project-hobbit.eu/theemerald68

connect.gt/user/theemerald68

gfycat.com/@theemerald68com

ko-fi.com/theemerald68

quora.com/profile/The-Emerald-68

myanimelist.net/profile/theemerald68com

biztime.com.vn/theemerald68

repo.getmonero.org/theemerald68

pawoo.net/@theemerald68

gab.com/theemerald68

myspace.com/theemerald68

vimeo.com/theemerald68com

vhearts.net/theemerald68

producthunt.com/@theemerald68com