O aktuálnych politických otázkach sa budeme rozprávať so stálym hosťom, predsedom Komunistickej strany Slovenska (KSS) Ing., PhDr. Jozefom Hrdličkom.

Translate this for me

  Radioshow
  • 154 bpm
  • Key: Bm
  Full Link
  Short Link (X/Twitter)
  Download Video Preview for sharing