téma relácie : Národnostné vzťahy...
podtitul relácie : Dobré vzory pre spoločnosť...
hostia : Margaréta Vyšná, Radim Čatloš a Ivan Hazucha....
moderuje : Miroslav Hazucha

Translate this for me

  Radioshow
  • 146 bpm
  • Key: Abm
  Full Link
  Short Link (Twitter)
  Download Video Preview for sharing