1. Los európsky mokraďový ako pôvodný zástupca fauny na Slovensku.
 2. Spracovanie kalamity v Západných Tatrách a následná obnova lesa.
  hostia :
  Ing. Stanislav Bystriansky, odborný lesný hospodár, lesník a zároveň jeden z autorov projektu návratu Losa mokraďového na Slovensko
  Ing. Vladimír Cisár, odborný lesný hospodár, lesník
  moderuje : David Hančinský, lesník s praxou, hovorca Slovenskej lesníckej komory
  Tracklist
  1:05:20   Helena Vondrackova - Mám ráda cestu lesní


  Radioshow
  • 88.5 bpm
  • Key: Bm
  Full Link
  Short Link (Twitter)