Vyhotovenie programov starostlivosti o les pre územie LHC Malužiná základný dokument hospodárenia…
Odborná sprava lesov…
Verejno – prospešne funkcie lesa – voda, kyslík…
Vlastnícke práva majiteľov lesa…
Vývoj a spracovanie kalamity v rokoch 2004 – 2016 v súkromných subjektoch v Malužinskej doline po veternej kalamite v roku 2004…
Spolupráca súkromných subjektov so štátnymi subjektami, orgánmi, štátnej správy, orgánmi životného prostredia a TANAPOM…
Spolupráca resp. nespolupráca s tkzv. ochranármi 3 sekt. pohľadom osobných zažitých skúseností…
Skutočnosť a perspektíva zalesňovanie -zmena drevinového zlozenia -zníženie zastúpenia smreka…
hostia :
Ing. Pavel Zacharovský – predseda Spolku bývalých urbárnikov pozemkové spoločenstvo Vyšná Boca – nie som lesník profesne, predseda urbáru 7 rokov…
Ing. Róbert Gombárik – Odborný lesný hospodár a vyhotoviteľ programov starostlivosti o lesy, technický expert pre certifikáciu spotrebiteľského reťazca (C – o – C) v systéme PEFC, člen sektorovej rady pre vzdelávanie v lesnom a drevospracujúcom priemysle. Práce v lesnej prevádzke v súkromných lesoch v Nórsku. Spoluúčasť pri expertnej a konzultačnej činnosti v rámci projektu ”Zvyšovanie spoločenských a enviromentálnych funkcií lesa” medzinárodnej rozvojovej spolupráce “Slovak Aid” pre Mongolsko. Prieskum a zakladanie monitorovacích plôch v modelovom území, editácia, spracovanie získaných údajov a podkladov pre revitalizačný projekt, konzultačná na poradenská činnosť. – 29 rokov praxe v lesníckom sektore…
Bc. David Hančinsky Lesník s praxou-tohto času hovorca Slovenskej lesníckej komory

Translate this for me please

  Tracklist
  1:16:00   Brontosauri - Ptacata
  1:18:00   Hop trop - Jonatán


  Radioshow
  Full Link
  Short Link (Twitter)
  Video Preview in progress...