téma: Pravda víťazí
Ľudia často hovoria o pravde a túžia ju spoznať. Keď však dôjdu k názoru, že ju konečne spoznali, často v jej mene začínajú viesť vojny a z lásky k svojej pravde dokážu i nenávidieť? Prečo poznanie pravdy ľudí nezbližuje, nevedie k vzájomnému prekonávaniu najrôznejších názorových, politických či náboženských bariér, ale práve naopak, vzájomne ich názorovo vyhraňuje a stavia proti sebe? Prečo sa stáva, že ak človek dôjde k názoru, že našiel pravdu, zvykne sa vnútorne uzatvoriť pred novým poznávaním a už nie je ochotný učiť sa a byť otvorený pre nové výhľady, prekonávajúce hranice jeho vlastnej predstavivosti a očakávaní? Čo stojí za ľudskou snahou chcieť iných nútiť do vlastného obrazu videnia sveta? A napokon, existuje pravda? Ak áno, pochopili sme vlastne ako sa má v skutočnosti prejavovať v medziľudských vzťahoch ?
V rámci relácie budeme hľadať odpovede aj na vyššie položené otázky.
Moderujú: Mário Kováčik a Tomáš Lajmon …hosť: p. Aleš Svoboda

Translate this for me please

  Tracklist
  54:40   Tublatanka - Pravda vítazí


  Radioshow
  Full Link
  Short Link (Twitter)
  Video Preview in progress...