Ako čeliť koronavírusu ?
V reakcii na šíriacu sa pandémiu u nás i v Európe sa rozbiehajú doteraz nevídané opatrenia. V rámci obvyklých dostupných informácií sa medzi protiepidemiologickými opatreniami spomínajú v prevažnej miere len tie biologicky orientované (obmedzovanie kontaktu, hygiena atď.). Tie psychologické sa spomínajú len málo, resp. nedostatočne. A nejde pritom len o upokojovanie spoločnosti v rýchlo postupujúcej ťaživej atmosfére. Psychika má dôležitý dopad na funkciu imunitného systému, hormonálnej sústavy a iných fyziologických systémov a teda v priemete na celkovú odolnosť zdravého organizmu ako aj na priebeh chorôb. Veľmi dôležitú úlohu hrajú v tomto smere prežívané emócie. Keďže sa ma ľudia teraz často pýtajú, či by mohli v príprave na koronavírus okrem bežných opatrení urobiť aj niečo viac, rozhodol som sa svoje rady zosumarizovať v prehľadovej relácii…hosť : Mgr. Peter Marman, PhD.
moderuje : Boris Koroni

    Radioshow
    • 137 bpm
    • Key: Bbm
    Full Link
    Short Link (Twitter)