Po dvoch rokoch od vydania : AKTUALIZÁCIA DIELA EKONOMIKA PO KAPITALIZME hovorí autor knihy Ing.Peter Zajac-Vanka

Kniha vyšla v novembri 2017. Je to štýlom usporiadania kapitol a vysvetlivkami ekonomická učebnica. Jej podstatou je filozofia rozvinutia troch charakteristík ekonomickej demokracie podľa filozofa, profesora z Chicago LoyolaUniversityD.Schweickarta. Rozvinutia do ekonomického a spoločenského projektu pre malú krajinu v strednej Európe, pre Slovensko. Nehrá sa na svetoobsažnú filozofiu „prevratu sveta“. Podnadpis diela je Národohospodársky aspekt troch čŕt ekonomickej demokracie v slovenskej praxi – verzia pre Slovensko.
Predovšetkým je tu inšpiratívne inštruovanie priamo filozofom Schweickartom, aký má byť model ekonomickej teórie pre prax. Považujem za splnený…
Je tu hľadanie a zdôvodňovanie nových ukazovateľov pre makroekonomiku a podnikové hospodárenie, i pre štátny rozpočet a hospodárenie domácností.
Je tu definovaný postup, ako uviesť do praxe ekonomické nástroje, ktoré sú v inštrumentáriu súčasného riadenia ponúkané a hlavne, kto ich má uskutočňovať.
V závere je aj uvedené, ktorá politická sila pravdepodobne dá do pohybu zmeny, ktoré nastávajú. A aj príčiny prečo a kto bude súperom.
Dôležitá korekcia je v posune času pôvodne načrtnutej vízie pre Slovensko do roku 2022. Táto vízia je čo do uskutočniteľnosti ešte naliehavejšia ako v roku 2016, keď bola po prvý raz prezentovaná. Situácia sa vyhrocuje a ak nechceme spoločnosť na Slovensku uspať, ba umŕtviť do dlhotrvajúceho hnitia a spráchnivenia, je načim víziu radikalizovať a časovo posunúť, aj keby sa štart začal už 1.marca 2020.
A je tu aj posun v zmýšľaní autora. Jeho sklamanie z kedysi avantgardných politických síl, ktoré už vyhnili, dali sa skorumpovať a – skončili…
Kvôli tomu ale nebudeme organizovať nové vydanie knihy a korigovať text, povieme si to. Len potrebujem aj protinázory…
(sám som zvedavý… autor)

    Radioshow
    • 94 bpm
    • Key: Am
    Full Link
    Short Link (Twitter)