téma : Štrukturálne problémy ekonomiky Slovenska…reláciou sprevádza Ing.Peter ZAJAC-VANKA, predseda Spolku národohospodárov Slovenska Na tomto Klube národohospodárov Slovenska sa chcem venovať téme : Štrukturálne problémy ekonomiky Slovenska a bude venovaná tomuto: Ekonomika Slovenska – čo o nej dnes vieme, štruktúra ekonomiky – ale iný pohľad než finančné a makroekonomické údaje, vysvetlenie z pohľadu národného hospodárstva; Potreba reštrukturalizovať ekonomiku – v čom a prečo; Potreba zefektívniť výrobu – ako a prečo, Potreba rovnováhy v ekonomike – aké ciele a vhľadnárodnohospodára. 1.My už nemáme slovenskú ekonomiku po roku 2004, my máme v 2019 ekonomiku na Slovensku! 2.My už nemáme komplexné národné hospodárstvo Slovenska! A to už ani v zmysle schopnosti ho riadiť a kontrolovať, ani v zmysle disponovať jeho ekonomickými zdrojmi, ktorými sú popri nerastnom bohatstve a prírodných zdrojoch i ľudské a organizačné zdroje – hospodárske subjekty ako štátne, národné podniky 3.Aké sú vôbec zvyšky národného hospodárstva Slovenska? Vhľad do štruktúry ekonomiky a výroby cez prvú základnú úroveň – cez hospodársky subjekt – podnik Záver : Primárne musíme zmeniť vlastnícku štruktúru hospodárskych subjektov na Slovensku. Aby sme mohli zmeniť tok financií a vrátiť kontrolu nad národným hospodárstvom späť do rúk slovenskej spoločnosti. Nebudú tu žiadne ekonomické a finančné výpočty. To by bolo účtovníctvo. My tvoríme hospodárstvo. A k tomu potrebujeme mať viacrozmerný plastický obraz spolu v hmotnými, ľudskými a vzťahovými súvislosťami. Výpočet finančného riešenia je ako v účtovníctve – až keď už vieme čo urobíme a čo chceme. A čo máme.

Translate this for me please

  Radioshow
  • 92 bpm
  • Key: Bm
  Full Link
  Short Link (Twitter)
  Download Video Preview for sharing