téma : O štáte moderne a smelo…SME REPUBLIKA SLOVENSKÁ… reláciou sprevádza Ing.Peter ZAJAC-VANKA, predseda Spolku národohospodárov Slovenska

    Radioshow
    • 92 bpm
    • Key: Bm
    Full Link
    Short Link (Twitter)