téma : O štáte moderne a smelo…SME REPUBLIKA SLOVENSKÁ… reláciou sprevádza Ing.Peter ZAJAC-VANKA, predseda Spolku národohospodárov Slovenska

Translate this for me please

  Radioshow
  • 92 bpm
  • Key: Bm
  Full Link
  Short Link (Twitter)
  Download Video Preview for sharing