Nezameniteľná úloha štátu pri organizovaní hospodárskeho života na Slovensku…a poučenie zo slovenských dejín pre súčasnosť
Osvetový program s možnosťou zapájať sa otázkami a poznámkami do živej relácie vedie Ing.Peter Zajac-Vanka

    Radioshow
    • 86 bpm
    • Key: Am
    Full Link
    Short Link (Twitter)