„Knieža Matúš rozpráva…“ I.časť
Reláciou 31 sprevádza Ing.Peter ZAJAC-VANKA, predseda Spolku národohospodárov Slovenska a spovedá profesora histórie Matúša Kučeru (1932) je to úvodná relácia naživo…
Klub národohospodárov Slovenska sa zaujíma o korene slovenskej svojbytnosti a štátnosti. My sme v Európe odjakživa a tvorili sme európske dejiny. Aj politické, aj hospodárske, aj sociálne, technické a kultúrne.
Jeden z najvýznamnejších slovenských historikov, autor množstva historických prác, výskumov a diel, je v súčasnosti akosi mimo pozornosti verejnosti.
A pritom profesor, univerzitný profesor, PhDr. Matúš Kučera, DrSc., ktorý sa narodil 28.10.1932 a neustále i v dnešnom veku kmeťa/starešinu je čulý a zaujíma sa o súčasné dianie, je vynikajúcim rozprávačom a naslovovzatým odborníkom vo veci histórie slovenskej štátnosti, Slovenska v staroveku, stredoveku i novoveku a jeho diela by mal poznať každý mladý už na školách a každý občan Slovenska tu žijúci. Má dar rozprávania. A aj v tomto vysokom veku 87 rokov, práve hlasom, ktorý svedčí o autorite a osvedčuje argumenty svojimi slovami, vie povedať dnešnému človeku veľa.
Publicista Ján Čomaj zozbieral výber zo štúdií a článkov v Rozprávaní o živote a diele profesora Matúša Kučeru a nazval to dielo Knieža Matúš. Čítal som túto knihu, mám ju aj s venovaním, ale okrem pár citácií budete počuť aktuálne rozprávanie profesora Matúša Kučeru , nahraté na mikrofón, teda takmer naživo, z marca/apríla tohto roka.
Je to rozprávanie o počiatkoch slovenskej štátnosti a spoločnosti ešte od 6.storočia…preto túto a možno ešte 2 nasledujúce relácie som si dovolil nazvať Rozprávaním kniežaťa Matúša.

    Other
    • 92 bpm
    • Key: Am
    Full Link
    Short Link (Twitter)