Národné hospodárstvo – čo to je?
s hosťom profesorom J.Husárom hovorí Peter Zajac-Vanka…
Národné hospodárstvo štátu – je to komplex jednotlivých oblastí ekonomických činností v určitej krajine. Tieto oblasti sú úzko späté, prepojené ,a vzájomne závislé. Medzi jednotlivými subjektami v rámci národného hospodárstva teda existujú hospodárske väzby a vzťahy. Národné hospodárstvo je teda ekonomikou príslušnej krajiny. Môžeme hovoriť o národnej ekonomike. Tá má svoju odvetvovú a sektorovú štruktúru. …ak ju už nemá, už to nie je národné hospodárstvo. Národné hospodárstvo tvoria všetky subjekty na území štátu, ktoré vykonávajú ekonomické činnosti a zvyčajne majú sídlo i produkciu priamo v štáte.
…prečo sa dnes študenti učia o globálnej ekonomike a o regionálnych štruktúrach a nie o národnom hospodárstve štátu?

Translate this for me please

  Tracklist
  0:00   Desmod - V dolinach
  1:14:20   Beáta Dubasová - Dievca z reklamy


  Radioshow
  Full Link
  Short Link (Twitter)
  Video Preview in progress...