InfoRovnováha 9 : Nie „KTO“ ale „PREČO“!
V pokračovaní predchádzajúcej časti InfoRovnováhy sa Peter Luknár a Miroslav Kantner zamýšľajú nad udalosťami upriamujúc pozornosť na ich dôležité aspekty.

    Radioshow
    • 83 bpm
    • Key: Dm
    Full Link
    Short Link (Twitter)