Zmysel života 4: Základné emócie. Výklad gnózy…
hosť : Emil Páleš
moderuje : Boris Koroni

– gnostický mýtus, sedem archontov vúzní dušu v tele
– čo je osud? je neodvratný?
– odpoveď 1: vplyv planét
– odpoveď 2: povaha človeka je jeho osudom
– povaha archontov, somato-psychické sily, neslobodné previazanie emócií s telom

 • emočné vzorce ako osud, čo všetko riadia emócie, reč tela a správanie sa ľudí v okolí
  – klasifikácia emócií: základné a vyššie-sebavzťažné emócie, ich povaha, fylogenéza a ontogenéza
  – teória diskrétnych emócií: sedem základných a odvodené emócie, rôzne klasifikácie
  – sedem afektov a sedem planét, sedem životných období, 4 živly
  – slnečná emócia vypadla z morálnej matrice západu
Translate this for me please

  Radioshow
  • 94 bpm
  • Key: Am
  Full Link
  Short Link (Twitter)
  Download Video Preview for sharing