privacy
01. Ashiq Banaya Apne - DJ Sayem Chain BD 4:03 332 8 0 0
02. Hiriye Ni - DJ Sayem Chain BD 3:26 201 7 0 0
03. Modhu Hoi Hoi - DJ Sayem Chain BD 3:01 317 86 0 0
04. Swag Se Swagat - DJ Sayem Chain BD 3:03 240 72 0 0
05. Tikatulir More Ekta - DJ Sayem Chain BD 4:43 328 119 0 0