privacy
01. Ashiq Banaya Apne - DJ Sayem Chain BD 4:03 375 11 0 0
02. Hiriye Ni - DJ Sayem Chain BD 3:26 230 10 0 0
03. Modhu Hoi Hoi - DJ Sayem Chain BD 3:01 373 104 0 0
04. Swag Se Swagat - DJ Sayem Chain BD 3:03 283 79 0 0
05. Tikatulir More Ekta - DJ Sayem Chain BD 4:43 391 134 0 0