privacy
01. Ashiq Banaya Apne - DJ Sayem Chain BD 4:03 214 8 0 0
02. Hiriye Ni - DJ Sayem Chain BD 3:26 143 5 0 0
03. Modhu Hoi Hoi - DJ Sayem Chain BD 3:01 204 59 0 0
04. Swag Se Swagat - DJ Sayem Chain BD 3:03 156 44 0 0
05. Tikatulir More Ekta - DJ Sayem Chain BD 4:43 206 79 0 0