privacy
01. Ashiq Banaya Apne - DJ Sayem Chain BD 4:03 126 5 0 0
02. Hiriye Ni - DJ Sayem Chain BD 3:26 81 4 0 0
03. Modhu Hoi Hoi - DJ Sayem Chain BD 3:01 101 29 0 0
04. Swag Se Swagat - DJ Sayem Chain BD 3:03 90 25 0 0
05. Tikatulir More Ekta - DJ Sayem Chain BD 4:43 101 41 0 0