privacy
01. Ashiq Banaya Apne - DJ Sayem Chain BD 4:03 277 8 0 0
02. Hiriye Ni - DJ Sayem Chain BD 3:26 180 5 0 0
03. Modhu Hoi Hoi - DJ Sayem Chain BD 3:01 269 75 0 0
04. Swag Se Swagat - DJ Sayem Chain BD 3:03 202 60 0 0
05. Tikatulir More Ekta - DJ Sayem Chain BD 4:43 278 102 0 0