privacy
Priestera katehēze | 11. jūlijs. 2018 | KBK - Es ticu uz Svēto Garu 49:36 24 0 0
Priestera katehēze | 12. jūlijs, 2018 | KBK - Dēla un Gara kopējā misija; Svēta Gara vārds, apīmējumi un simboli 48:08 18 0 0
Priestera katehēze | 13. jūlijs, 2018 | KBK - Gars un Dieva Vārds apsolījuma laikā; Kristus Gars, laikiem piepildoties 41:41 11 0 0
Priestera katehēze | 18. jūlijs, 2018 | KBK - Gars un Baznīca pēdējos laikos 35:10 9 0 0
Duc in Altum | 16. maijs, 2016 | Svētā Gara saņemšana un sadarbība ar Svēto Garu 56:28 14 0 0
Duc in Altum | 31. oktobris, 2016 | Nepretoties Svētajam Garam 52:57 5 0 0
Duc in Altum | 5. decembris, 2016 | Advents - Svētā Gara laiks 53:20 6 0 0
Duc in Altum | 12. decembris, 2016 | Svētais Gars - nabagu Tēvs 54:52 16 0 0
Duc in Altum | 28. maijs, 2017 | Draudzība ar Svēto Garu 57:47 7 0 0