privacy
"Laudato Si" enciklikas pieteikums | pr. Pēteris Skudra 58:04 63 25 0 0
"Laudato Si" ievads | pr. Pēteris Skudra 53:35 52 15 0 0
"Laudato Si" 1. nodaļa | Piesārņojums, atkritumi un izmešanas kultūra | pr. Pēteris Skudra 56:06 38 13 0 0
"Laudato Si" 1. nodaļa | Klimats kā kopējais labums | pr. Pēteris Skudra 54:55 46 13 0 0
"Laudato Si" 1. nodaļa | Ūdens jautājums | pr. Pēteris Skudra 53:39 38 11 0 0
"Laudato Si" 1. nodaļa | Bioloģiskās daudzveidības izzušana | pr. Kārlis Miķelsons 55:19 33 12 0 0
"Laudato Si" 1. nodaļa | Dzīves kvalitātes pasliktināšanās un sociālā degradācija | pr. Pēteris Skudra 55:46 32 14 0 0
"Laudato Si" 1. nodaļa | Vispārējā nevienlīdzība | pr. Pēteris Skudra 54:57 35 12 0 0
"Laudato Si" 1. nodaļa | Nepārliecinošā reakcija | pr. Renārs Birkovs 54:45 48 13 0 0
"Laudato Si" 2. nodaļa | Gaisma, ko sniedz ticība | pr. Pēteris Skudra 56:12 44 12 0 0
"Laudato Si" 2. nodaļa | Bībeles vēstījumu gudrība - radīšana | pr. Andris Kravalis 55:07 44 11 0 0
"Laudato Si" 2. nodaļa | Visuma noslēpums | pr. Hosē Korals 58:51 38 16 0 0
"Laudato Si" 2. nodaļa | Ikvienas radības vēsts visa radītā harmonijā | Pr. Rodions Doļa 55:13 45 16 0 0
"Laudato Si" 2. nodaļa | Vispārējā kopība | pr. Jurijs Gorbačevskis 54:47 59 14 0 0
"Laudato Si" 2. nodaļa | Jēzus skatiens | pr. Pāvils Kamola 56:43 49 16 0 0
"LaudatoSi" 2. nodaļa | komentārs par pasaules radīšanu | pr. Pēteris Skudra 56:58 48 13 0 0
"Laudato Si" 3. nodaļa | Ekoloģiskās krīzes cilvēciskie cēloņi | pr. Mārtiņš Klušs 56:25 42 13 0 0
"Laudato Si" 3. nodaļa | Mūsdienu antropocentrisma krīze | pr. Pēteris Skudra 57:02 35 13 1 0
"Laudato Si" 3. nodaļa | Praktiskais relatīvisms | pr. Pēteris Skudra 56:28 39 10 0 0
"Laudato Si" 4. nodaļa | Apkārtējās vides, ekonomikas, sociālā, kultūras, ikdienas dzīves ekoloģija | pr. Pēteris Skudra 54:26 44 15 0 0
"Laudato Si" 4. nodaļa | Kopējā labuma princips un taisnīgums starp paaudzēm | pr. Pēteris Skudra 50:40 31 13 0 0
"Laudato Si" 5. nodaļa | Vadlīnijas pieejai un rīcībai | pr. Pēteris Skudra 58:30 35 13 0 0
"Laudato Si" 5. nodaļa | Reliģijas dialogs ar zinātni | pr. Andris Kravalis 59:02 40 13 0 0
"Laudato Si" 6. nodaļa | Ekoloģiskā izglītība un garīgums | pr. Pēteris Skudra 57:05 46 14 1 0