privacy
"Laudato Si" enciklikas pieteikums | pr. Pēteris Skudra 58:04 92 36 0 0
"Laudato Si" ievads | pr. Pēteris Skudra 53:35 56 50 0 0
"Laudato Si" 1. nodaļa | Piesārņojums, atkritumi un izmešanas kultūra | pr. Pēteris Skudra 56:06 45 26 0 0
"Laudato Si" 1. nodaļa | Klimats kā kopējais labums | pr. Pēteris Skudra 54:55 48 36 0 0
"Laudato Si" 1. nodaļa | Ūdens jautājums | pr. Pēteris Skudra 53:39 41 17 0 0
"Laudato Si" 1. nodaļa | Bioloģiskās daudzveidības izzušana | pr. Kārlis Miķelsons 55:19 37 24 0 0
"Laudato Si" 1. nodaļa | Dzīves kvalitātes pasliktināšanās un sociālā degradācija | pr. Pēteris Skudra 55:46 38 28 0 0
"Laudato Si" 1. nodaļa | Vispārējā nevienlīdzība | pr. Pēteris Skudra 54:57 46 32 0 0
"Laudato Si" 1. nodaļa | Nepārliecinošā reakcija | pr. Renārs Birkovs 54:45 60 19 0 0
"Laudato Si" 2. nodaļa | Gaisma, ko sniedz ticība | pr. Pēteris Skudra 56:12 49 18 0 0
"Laudato Si" 2. nodaļa | Bībeles vēstījumu gudrība - radīšana | pr. Andris Kravalis 55:07 48 25 0 0
"Laudato Si" 2. nodaļa | Visuma noslēpums | pr. Hosē Korals 58:51 43 31 0 0
"Laudato Si" 2. nodaļa | Ikvienas radības vēsts visa radītā harmonijā | Pr. Rodions Doļa 55:13 55 23 0 0
"Laudato Si" 2. nodaļa | Vispārējā kopība | pr. Jurijs Gorbačevskis 54:47 64 32 0 0
"Laudato Si" 2. nodaļa | Jēzus skatiens | pr. Pāvils Kamola 56:43 68 31 0 0
"LaudatoSi" 2. nodaļa | komentārs par pasaules radīšanu | pr. Pēteris Skudra 56:58 50 18 0 0
"Laudato Si" 3. nodaļa | Ekoloģiskās krīzes cilvēciskie cēloņi | pr. Mārtiņš Klušs 56:25 43 34 0 0
"Laudato Si" 3. nodaļa | Mūsdienu antropocentrisma krīze | pr. Pēteris Skudra 57:02 37 32 1 0
"Laudato Si" 3. nodaļa | Praktiskais relatīvisms | pr. Pēteris Skudra 56:28 47 29 0 0
"Laudato Si" 4. nodaļa | Apkārtējās vides, ekonomikas, sociālā, kultūras, ikdienas dzīves ekoloģija | pr. Pēteris Skudra 54:26 54 26 0 0
"Laudato Si" 4. nodaļa | Kopējā labuma princips un taisnīgums starp paaudzēm | pr. Pēteris Skudra 50:40 36 33 0 0
"Laudato Si" 5. nodaļa | Vadlīnijas pieejai un rīcībai | pr. Pēteris Skudra 58:30 43 28 0 0
"Laudato Si" 5. nodaļa | Reliģijas dialogs ar zinātni | pr. Andris Kravalis 59:02 45 18 0 0
"Laudato Si" 6. nodaļa | Ekoloģiskā izglītība un garīgums | pr. Pēteris Skudra 57:05 7.019 20 1 0