privacy
Na kávičke o škole 06 - 2018-09-12 Čo učíme deti o peniazoch 59:45 958 91 0 0
Na kávičke o škole 05 - 2018-08-29 Sebapoznanie – povinný predmet v školách 1:01:22 738 83 0 0
Na kávičke o škole 04 - 2018-06-20 Rodičia v škole… 1:01:57 667 47 0 0
Na kávičke o škole 03 - 2018-05-08 Kultúra školy, kultúra uplatňovania moci – MUSÍM vs. CHCEM 57:02 698 76 0 0
Na kávičke o škole 02 - 2018-04-25 Ako škola pripravuje deti na svoje poslanie… 1:02:59 813 75 1 0
Na kávičke o škole 01 - 2018-04-11 Škola a jej piliére, riaditeľ, učiteľ, rodič, trieda, žiak 59:39 739 78 0 0