privacy
DC - 1. Pohan verzus Kresťan (Pagan versus Christian) 1:02:29 88 14 0 0
DC - 02. Emocionálne zranenia (Emotional hurts) 52:31 50 9 0 0
DC - 03. Odpúšťajúca láska (Forgiving love) 49:33 91 9 0 0
DC - 04. Potreba vnútorného uzdravenia (Need for Inner Healing) 59:31 47 14 0 0
DC - 05. Homily-Krizovany-25th 20:36 52 7 0 0
DC - 06. Uzdravenie detstva (Childhood healing) 52:09 86 8 0 0
DC - 07. Okultizmus (Occult) 1:05:18 37 9 0 0
DC - 08. New Age 58:42 54 9 0 0
DC - 09. Sebectvo (Selfishness) 1:01:10 50 11 0 0
DC - 10. Hriech proti čistote (Sin against Purity) 1:00:31 46 8 0 0
DC - 11. Homily - 26.06.17 24:01 41 10 0 0
DC - 12. Modlitba oslobodenia z okultizmu (Deliverance prayer for occult) 46:46 44 8 0 0
DC - 13. Manželstvo (Marriage) 1:05:26 40 9 0 0
DC - 14. Rodina (Family) 46:55 43 8 0 0
DC - 15. Výchova detí (Bringing up children) 1:05:16 68 8 0 0
DC - 16. Význam sv spovede (Significance of Confession) 55:15 50 9 0 0
DC - 17. Homily-28.06.17 16:18 44 8 0 0
DC - 18. Modlitba za uzdravenie z hriechu žiadostivosti (Healing Prayer for the sin of lust) 46:12 56 10 0 0
DC - 19. Dôležitosť Božieho slova (Significance of WOG) 59:51 46 8 0 0
DC - 20. Vernosť Boha (Faithfulness of God) 1:00:23 38 8 0 0
DC - 21. Úzkosť verzus dôvera v Boha (Anxiety versus Trust in God) 22:12 54 15 0 0
DC - 22. Utrpenie (Suffering-DS UDS) 1:00:40 27 13 0 0
DC - 23. Homily-29.06.17 20:55 38 14 0 0
DC - 24.Modlitba - prijatie utrpenia (Prayer- Accepting sufferings) 40:14 19 13 0 0
DC - 25. Rozlišovanie taktík zlého (Discerning the tatics of the evil) 1:17:32 39 16 0 0
DC - 26. Rast v Kristovi (Growth in Christ) 1:05:33 33 12 0 0
DC - 27. Život v Duchu Svätom (Life in Holy Spirit) 54:49 30 16 0 0
DC - 28. Homily- 30.6.17 24:20 36 14 0 0
DC - 29. Modlitba za vyliatie Ducha Svätého (Prayer for the outpouring of H.Spirit) 41:25 37 13 0 0