privacy
KD - 01 - Piatok: Úvod do kurzu 1:19:36 118 73 0 0
KD - 02 - Sobota ráno: Výzva k osobnej dokonalosti 1:12:19 159 25 0 0
KD - 03 - Sobota ráno: Zlaté pravidlo 1:02:10 125 25 0 0
KD - 04 - Sobota popoludnie: Soľ svetla a svetlo zeme - Profesionálna dokonalosť 1:22:16 126 26 0 0
KD - 05 - Sobota večer: Veľvyslanci Jezisa Krista 1:32:25 89 23 0 0
KD - 06 - Nedeľa ráno: Začni žiť život v dokonalosti 39:27 79 24 0 0
KD - 07 - Nedeľa ráno: Záver 35:44 70 21 0 0