privacy
KD - 01 - Piatok: Úvod do kurzu 1:19:36 65 5 0 0
KD - 02 - Sobota ráno: Výzva k osobnej dokonalosti 1:12:19 113 4 0 0
KD - 03 - Sobota ráno: Zlaté pravidlo 1:02:10 83 4 0 0
KD - 04 - Sobota popoludnie: Soľ svetla a svetlo zeme - Profesionálna dokonalosť 1:22:16 76 4 0 0
KD - 05 - Sobota večer: Veľvyslanci Jezisa Krista 1:32:25 51 5 0 0
KD - 06 - Nedeľa ráno: Začni žiť život v dokonalosti 39:27 42 4 0 0
KD - 07 - Nedeľa ráno: Záver 35:44 39 4 0 0