privacy
Ako ďalej ? 19 - 2019-08-20 Konopa a jej využitie (najmä na liečebné účely) 3. 1:28:41 1.654 162 0 0
Ako ďalej ? 18 - 2019-07-23 Konopa (cannabis sativa) a jej využitie – 2. 1:30:35 3.229 263 0 0
Ako ďalej ? 17 - 2019-06-25 Technická konopa (cannabis sativa) a jej využitie… 1:30:20 3.663 312 0 0
Ako ďalej ? 16 - 2019-05-28 Výchova a vzdelávanie v Novej spoločnosti 4 1:22:42 4.483 115 0 0
Ako ďalej ? 15 - 2019-04-30 Výchova a vzdelávanie v Novej spoločnosti 3 1:31:53 5.913 115 0 0
Ako ďalej ? 14 - 2019-04-02 Výchova a vzdelávanie v Novej spoločnosti 3 1:30:38 6.800 132 0 0
Ako ďalej ? 13 - 2019-02-05 Výchova a vzdelávanie v Novej spoločnosti 2. 1:29:15 8.295 172 0 0
Ako ďalej ? 12 - 2019-01-08 Výchova a vzdelávanie v Novej spoločnosti… 1:29:07 8.566 130 0 0
Ako ďalej ? 11 - 2018-12-11 Rodina, jej význam a postavenie v novej spoločnosti 1:27:44 9.835 177 1 0
Ako ďalej ? 10 - 2018-11-13 Rodina, jej význam a postavenie v novej spoločnosti… 1:29:30 10.403 196 0 0
Ako ďalej ? 09 - 2018-10-16 1:29:25 10.776 186 0 0
Ako ďalej ? 08 - 2018-09-18 1:27:42 11.252 202 0 0
Ako ďalej ? 07 - 2018-08-21 1:30:36 12.916 244 0 0
Ako ďalej ? 06 - 2018-06-26 1:30:39 13.683 306 1 0
Ako ďalej ? 05 - 2018-05-29 1:27:56 13.858 214 1 0
Ako ďalej ? 04 - 2018-05-01 1:28:22 14.418 274 0 0
Ako ďalej ? 03 - 2018-04-24 58:55 13.875 215 0 0
Ako ďalej ? 02 - 2018-02-27 58:54 14.071 288 0 0