privacy
Anarchokapitalizmus 13 - 2018-06-26 líniové stavby 1:02:06 1.743 152 0 0
Anarchokapitalizmus 12 - 2018-06-12 Monopoly 1:01:45 1.884 168 0 0
Anarchokapitalizmus 11 - 2018-05-29 Drogy 1:03:28 1.745 185 1 0
Anarchokapitalizmus 10 - 2015-05-15 Zbrane v spoločnosti 1:03:31 1.731 230 1 0
Anarchokapitalizmus 08 - 2018-04-17 Kryptomeny 1:03:15 2.138 224 0 0
Anarchokapitalizmus 09 - 2018-05-01 Vlastníctvo zbraní... 1:01:24 1.742 191 0 0
Anarchokapitalizmus 07 - 2018-04-03 Situácia na trhu práce 1:05:03 1.962 209 0 0
Anarchokapitalizmus 06 - 2018-03-20 Zdravotníctvo 1:09:20 1.667 166 0 0
Anarchokapitalizmus 05 - 2018-03-06 Sociálne otázky 1:04:11 1.853 157 0 0
Anarchokapitalizmus 04 - 2018-02-20 Školstvo 1:06:06 1.884 174 0 0
Anarchokapitalizmus 03 - 2018-02-06 1:02:51 1.841 177 0 0
Anarchokapitalizmus 02 - 2018-01-23 1:00:50 1.845 195 0 0
V prvej línii - 2018-01-09 Úvod do anarchokapitalizmu 1:01:02 10.703 531 0 0