privacy
Anarchokapitalizmus 21 - 2019-09-09 Rekapitulácia… 1:32:51 1.393 71 0 0
Anarchokapitalizmus 20 - 2019-01-22 Sloboda a verejné priestranstvo 1:01:31 20.685 194 0 0
Anarchokapitalizmus 19 - 2019-01-08 Hasiči v slobodnej spoločnosti 59:31 20.568 141 0 0
Anarchokapitalizmus 18 - 2018-12-11 Kultúra v Anarchokapitalizme 1:03:55 21.208 167 0 0
Anarchokapitalizmus 17 - 2018-11-13 1:02:02 21.591 207 0 0
Anarchokapitalizmus 16 - 2018-10-02 59:41 21.495 156 0 0
Anarchokapitalizmus 15 - 2018-09-18 Súdnictvo a právo 1:04:49 21.470 229 0 0
Anarchokapitalizmus 14 - 2018-09-04 Životné prostredie 1:00:39 21.589 170 0 0
Anarchokapitalizmus 13 - 2018-06-26 líniové stavby 1:02:06 22.782 200 0 0
Anarchokapitalizmus 12 - 2018-06-12 Monopoly 1:01:45 22.858 205 0 0
Anarchokapitalizmus 11 - 2018-05-29 Drogy 1:03:28 22.730 230 1 0
Anarchokapitalizmus 10 - 2015-05-15 Zbrane v spoločnosti 1:03:31 22.698 294 1 0
Anarchokapitalizmus 08 - 2018-04-17 Kryptomeny 1:03:15 23.076 283 0 0
Anarchokapitalizmus 09 - 2018-05-01 Vlastníctvo zbraní... 1:01:24 22.680 237 0 0
Anarchokapitalizmus 07 - 2018-04-03 Situácia na trhu práce 1:05:03 22.892 244 0 0
Anarchokapitalizmus 06 - 2018-03-20 Zdravotníctvo 1:09:20 22.606 203 0 0
Anarchokapitalizmus 05 - 2018-03-06 Sociálne otázky 1:04:11 22.759 194 0 0
Anarchokapitalizmus 04 - 2018-02-20 Školstvo 1:06:06 22.807 208 0 0
Anarchokapitalizmus 03 - 2018-02-06 1:02:51 22.759 225 0 0
Anarchokapitalizmus 02 - 2018-01-23 1:00:50 22.770 244 0 0
V prvej línii - 2018-01-09 Úvod do anarchokapitalizmu 1:01:02 33.313 583 0 0