privacy
Medzinami 04 - 2017-12-01 Ali Assad, sýrsky podnikateľ na Slovensku a zároveň doktorand na Ekonomickej univerzite 1:00:47 1.299 226 0 0
Medzinami 03 - 2017-11-21 s Martinou Šimkovičovou 1:22:58 1.583 310 1 0
Medzinami 02 - 2017-10-18 38:55 513 108 0 0
Medzinami 01 - 2017-10-04 1:54:32 642 117 0 0