privacy
Volanie lesa 31 - 2020-12-12 3:04:56 4.381 205 1 0
Volanie lesa 30 - 2020-06-23 Zonácia NP Muránska planina a Petícia Mor ho! – Výzva na záchranu lesov Slovenska 3:08:03 4.650 289 0 0
Volanie lesa 29 - 2020-04-11 Dopad koronavírusovej krízy na lesné hospodárstvo… 1:53:32 5.414 258 0 0
Volanie lesa 28 - 2020-02-29 Lesné hospodárstvo a zmena klímy… 1:50:01 6.059 264 0 0
Volanie lesa 27 - 2020-01-17 Novely zákona o Ochrane prírody a krajiny a o lesoch. 2:30:42 7.391 291 1 0
Volanie lesa 26 - 2019-10-25 2:21:54 8.712 320 1 0
Volanie lesa 25 - 2019-03-22 Hospodárenie a kalamity v lesoch Slovenska a Českej republiky… 2:22:13 10.888 269 0 0
Volanie lesa 24 - 2019-02-13 Sťažnosť a list Európskej komisie Slovensku pre miznúce lesy a Kontroly MŽP na úradoch… 1:52:54 10.534 246 0 0
Volanie lesa 23 - 2019-01-16 Oponentský posudok na Program záchrany hlucháňa 2:07:41 10.240 178 1 0
Volanie lesa 22 - 2018-10-25 Les sme my…aktuálne dianie v lesníctve… 2:20:08 11.842 265 0 0
Volanie lesa 21 - 2018-09-05 TANAP... 1:49:23 11.731 246 0 0
Volanie lesa 20 - 2018-08-02 Karpatské bukové pralesy 2:03:36 12.222 274 0 0
Volanie lesa 19 - 2018-07-21 Ničivá povodeň v Tatrách – alebo čo zobrala veľká voda z Tanapu… 3:11:42 12.774 329 0 0
Volanie lesa 18 - 2018-07-05 Lesné práce a Poľovnícka kynológia 1:26:28 11.873 194 0 0
Volanie lesa 17 - 2018-06-21 Aktuálna problematika v lesníctve a Los mokraďový 2:14:15 11.804 190 0 0
Volanie lesa 16 - 2018-06-07 o hlucháňovi a projekte záchrany 2:01:05 11.940 179 0 0
Volanie lesa 15 - 2018-05-17 Lykožrútova kalamita na Slovensku a v Čechach...Lesné semenárstvo a škôlkárstvo 1:56:57 12.207 252 0 0
Volanie lesa 14 - 2018-05-03 Chceme živé lesy, Program záchrany hlucháňa a Envirostrategia 2030 2:00:27 12.412 196 0 0
Volanie lesa 13 - 2018-04-05 Sokoliarstvo… 1:54:32 12.779 206 0 0
Volanie lesa 12 - 2018-03-22 Aktuálne problémy v neštátnych lesoch a Projekt návratu Losa mokraďového... 2:05:54 13.068 227 0 0
Volanie lesa 11 - 2018-03-08 Los európsky mokraďový ako pôvodný zástupca fauny na Slovensku… 2:14:31 13.296 233 0 0
Volanie lesa 10 - 2018-02-16 Karpatské bukové pralesy v UNESCO, „My sme les“, „Pravda o lese“, Bezzásahovosť na 5 % územia SR… 1:50:15 12.469 226 0 0
Volanie lesa 09 - 2018-02-08 Los európsky a kalamita v Západných Tatrách 2:05:56 11.414 209 0 0
Volanie lesa 08 - 2018-01-16 2:27:30 10.876 249 0 0
Volanie lesa 07 - 2017-12-14 Štúdium lesníctva na Slovensku… 2:15:14 10.064 203 0 0
Volanie lesa 06 - 2017-11-30 Opodstatnenosť lesníctva v súčasnej spoločnosti… 2:05:58 9.600 285 0 0
Volanie lesa 05 - 2017-11-21 Aktivita „My sme les” z pohľadu lesníkov… 2:24:43 10.149 439 2 1
Volanie lesa 04 - 2017-11-13 Starostlivosť o chránené územia…beseda 1:27:14 4.914 188 0 0
Volanie lesa 03 - 2017-10-19 Lesnícka taxácia a Lesné semenárstvo a školkárstvo 2:01:00 4.741 219 0 0
Volanie lesa 02 - 2017-09-29 Hospodárenie v chránených územiach a Memorandum o lese… 2:15:00 4.450 307 0 0
Volanie lesa 01 - 2017-09-21 Lesníkov rok 2:12:03 4.344 394 0 0
V prvej línii - 2017-08-22 Význam zelených lesov pre spoločnosť 1:34:28 7.649 474 0 0
V prvej línii - 2017-07-11 Slovenské lesy v smrteľnom ohrození? 2:38:37 4.357 243 0 0
V prvej línii - 2017-05-09 Lesníci vs, ochranári - kto ťahá za kratší koniec ? 2:01:41 2.825 180 0 0