privacy
O slobode spoločnosti 16 - 2021-11-12 Bilancovanie po 7 rokoch 2:52:34 5.628 656 0 0
O slobode spoločnosti 15 - 2021-08-13 Ako sa postaviť k médiám ? 2. 3:22:17 6.951 871 0 0
O slobode spoločnosti 14 - 2021-07-09 Ako sa postaviť k médiám ? 3:25:41 7.760 956 0 0
O slobode spoločnosti 13 - 2020-10-28 Rozdelená spoločnosť v pandémii…ako sa v tom nestratiť ? 1:22:04 5.465 607 0 0
O slobode spoločnosti 12 - 2020-10-10 Rozdelenie spoločnosti…príčiny, dôsledky, vývoj 4:10:00 5.479 699 0 0
O slobode spoločnosti 11 - 2020-04-10 O pandémii aktuálne : Koniec začiatku v dohľade 1:05:59 6.849 845 0 0
O slobode spoločnosti 10 - 2020-04-01 O pandémii aktuálne : Bod voľby 1:28:28 7.388 854 0 0
O slobode spoločnosti 09 - 2020-03-27 O pandémii aktuálne : Zmena vo vývoji podľa dát 1:26:40 7.775 859 0 0
O slobode spoločnosti 08 - 2020-03-19 O pandémii aktuálne : Prístupy, predikcie… 1:54:22 7.432 835 0 0
O slobode spoločnosti 07 - 2020-03-14 Ako čeliť koronavírusu ? 3:28:38 8.482 1.124 1 0
O slobode spoločnosti 06 - 2020-02-21 Môžu byť progresívci skutočnou zmenou ? 3:20:20 8.657 900 1 0
O slobode spoločnosti 05 - 2020-02-01 Nezáväzne predvolebne... 1:56:07 6.978 808 0 0
S slobode spoločnosti 04 - 2018-02-22 Oligo-multikulti-euro-médiokracia... 2:45:16 13.859 1.167 0 0
O slobode spoločnosti 03 - 2017-12-09 Aktualizácia geopolitických siločiar 2017 3:32:30 13.841 924 0 0
O slobode spoločnosti 02 - 2017-08-26 O integrácii Európy a Slovenska 2:57:39 14.114 1.020 2 0
O slobode spoločnosti 01 - 2017-08-08 v úvode o geopolitike po dvoch rokoch 3:22:35 13.499 1.057 0 0