privacy
S slobode spoločnosti 04 - 2018-02-22 Oligo-multikulti-euro-médiokracia... 2:45:16 5.323 712 0 0
O slobode spoločnosti 03 - 2017-12-09 Aktualizácia geopolitických siločiar 2017 3:32:30 6.332 674 0 0
O slobode spoločnosti 02 - 2017-08-26 O integrácii Európy a Slovenska 2:57:39 6.987 777 2 2
O slobode spoločnosti 01 - 2017-08-08 v úvode o geopolitike po dvoch rokoch 3:22:35 6.126 778 0 0