Telemostom po regiónoch Slovenska
Moderátor: Pavol Šedivý