Okno do duše SV

by Slobodný Vysielač

Okno do duše
Rady od skúseného psychológa vo veciach duševných,
vz?ahových a celospolo?enských.
Stály hos?: Dr. Jozef ?uha – psychológ
Moderátor: Boris Koróni